DUYURU

Bilecik Valiliğimizce alınan 2500502018 tarih ve 2018/1 novıu, "2018 yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar” başlıklı karar doğrultusunda, 2018 yılı içerisinde, ikinci ürün ekilen yörelerde de dahil olmak üzere, her türlü anız yakılması YASAKLANMIŞTIR.

Yasağa uymayarak anız yakan ilgililer hakkında; 2872 sayılı (Değişik: 5491 sayılı Kanun) Çevre Kanunu'nun 200 maddesinin (l) bendi birinci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun Ek 1 ' inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır... " hükmü uyarınca, 28012.2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin (2018/1) Tebliğe” göre her dekar için 48958 TL(kırksekizliraellisekizkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                                                       Mustafa BUDAK

                                                                                                                                               Çevre ve Şehircilik İl Müdürü